Parkour: Historia

Parkourin täsmällisen syntyhetken löytäminen on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta, sillä sen luokitteleminen on hyvin hankalaa sen epämääräisen luonteen takia. Pelkästään nimen kanssa on hankaluuksia, koska sitä voidaan kutsua useilla eri termeillä; Le Parkour, Freerunning, L´Art du deplacement, vain muutamina esimerkkeinä. Ja vaikka nimestä päästäisiinkin yhteisymmärrykseen, tulee päättää mihin tämä viittaa. Onko parkour urheilua, taidetta, elämäntapa, tai tietynlainen kurinalaisuus? Tästä ei voida päästä tiettyyn päätökseen, sillä edes lajilla ei ole yhtä kehittäjää, vaan siihen on vaikuttanut useat eri henkilöt ympäri maailmaa ja tarkkojen säädösten puuttuessa se on elänyt hyvin vapaan kehityksen matkaa, kymmenien, satojen ja jopa tuhansien vuosien ajan. Siihen on kerätty ominaisuuksia ja inspiraatioita useista eri lähteistä, eikä kehitys ole vieläkään pysähtynyt. Joten alkua ei voida määrittää, eikä edes loppua, tai sitä hetkeä, jolloin se muovautui itse harrastuksessa. Parhaiten lajin kehityksestä voidaan saada käsitys aloittamalla jostain keskiväliltä, Ranskassa, jossa parkour koki merkittäviä hetkiä.

==Ranska==
1980 – luvun Ranskassa, pienessä Evryn kaupungissa, yhdeksän nuoren miehen joukko kehitti l´Art du Deplacement nimisen harrastuksen, johon he keräsivät vaikutteita useista eri lajeista. Ryhmän ytimessä toimivat Yann Hnautra ja David Belle, jotka kehittivät aikaisimmat harjoitukset ja ovat omalla tavallaan saaneet itselleen lajin kehittäjän nimityksen. Yamakasi nimisen ryhmän taival kesti yli 10 vuotta, joiden aikana yhdessä ja yksin harjoitettu kuri ja erikoiset liikkeet saivat aikaan sekä yhteisön, että poliisin paheksuntaa ja ivaa.

Ryhmän ajatus lähti liikkeelle Davidin isän esiteltyä pojalleen ranskalaisen armeijan esteradan kehittäneen miehen harjoituksia ja tämä johti ajatukseen hyödyntää liikkeitä myös perinteisessä kaupunki ympäristössä. Harrastukseen liittyi myös henkinen puoli, se ei ollut ainoastaan liikkeiden suorittamista tietyllä tavalla ja tietyssä järjestyksessä, vaan oman potentiaalin vapauttamista, omien vahvuuksien löytämistä, sekä henkisellä, että fyysisellä kantilla. Koko harrastuksen ydin ajatukseksi tuli kannustus itsensä ylittämiseen ja siihen, että kovalla työllä ja vaivalla voitaisiin saavuttaa omat unelmat. Jäseniä oli kuitenkin ryhmässä useita ja jokainen näistä toi harrastukseen tiettyjä arvoja, osa kurinalaisuutta ja osa tarkkoja liikkeitä. Kun lapsuuden aikaiset leikit muutettiin totisemmaksi ja taitojen karttuessa, Yamakasi alkoi luomaan raameja sille, mistä tulisi kahdessa vuosikymmenessä maailmanlaajuinen ilmiö.

Vähitellen alkoivat eri liikkeiden kehitykset ja näihin kuului hypyt, kiipeämiset, vaultit ja pyörimiset. Ryhmä opetti itsensä urheilijoiksi, jotka liikkuivat kaupunki ympäristössä ennen näkemättömällä tavalla ja isot hypyt olivat ne, jotka kiinnittivät maailmanlaajuisen huomion ja massavirran mielenkiinnon. Parkour on visuaalisesti äärettömän kaunista katseltavaa, varsinkin kun sitä suorittavat henkilöt, joilla on tarpeeksi taitoa ja voimaa. Kehittäjien maineen kasvaessa yhä useammat liittyivät joukkoon ja tähän kuuluivat myös sellaiset henkilöt, jotka näkivät parkourin tapana saada rahaa.

==Kehittyminen ja rakoilu==

Lopulta tämä mielenkiinnon kasvaminen olikin se syy, miksi ensimmäiset rakoilut lajin parissa alkoivat, niiden välillä jotka halusivat hyödyntää tilaisuutta yhdessä ja niiden välillä, jotka halusivat jatkaa omaa polkuaan ja näin Yamakasi hajosi. Toiseksi uudeksi ryhmäksi muodostui Traceur, joka tarkoittaa luotia ja koko ryhmän ideologiana oli saavuttaa suoraa, tehokasta ja nopeaa liikettä, minkä tahansa maaston yli. Ryhmä oli edelleen avoinna myös uusille tulokkaille, mutta nyt heitä alettiin valita sen mukaan, ketkä aidosti olivat kiinnostuneita ja ketkä halusivat kokea uuden villityksen.

Samaa aikaan Yamakasi-ryhmään jääneet henkilöt kehittivät elokuvan, joka esitteli lajeja, mutta sen tulokset olivat vähemmän haluttavia. Niihin kuului esimerkiksi kaksi kuolemaan johtanutta tapausta, epäonnistuneen matkimisen jälkeen. Negatiivisista puolista huolimatta, elokuva toi enemmän huomiota lajille ja samaan aikaan BBC esitteli lajin Iso-Britannialle mainoksessa, jossa David juoksi Lontoossa kotiinsa, täysin uusia reittejä käyttäen. Tämä räjäytti lajin suosion, johti sen kehitykseen nykyiseen muotoonsa ja vei miehen reitin kohti suurimpia toiminta elokuvia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *